RODINNÝ DŮM V OBCI SPY

Poloha
Kraj Královéhradecký kraj
Stát Česká republika
Adresa 54901 Spy, Nové Město nad Metují, Kosařova
 
Informace
Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Ve výstavbě
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
 
Prostory
Bytové jednotky 5
Podlahová plocha 203,4 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 148 m2
Obestavěný prostor 508,5 m2
Poměr A/V 0,76
 
 
Návštěva
Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Miroslav Alt
Telefon 605864262
E-mail miro.alt@hotmail.com
Adresa TGM 40, Nové Město nad Metují
 
Technické parametry
Energetické vlastnosti
Měrná potřeba tepla na vytápění4,1 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápěníPENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB)B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP10,6 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie:PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n500,46 h-1
 
Energetické vlastnosti

SkladbaTloušťkaU [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)- Souvrství podlahové kce 50 mm (masivní dřevěná podlaha)
- Hydroizolace 5 mm
- ŽB základová deska 250 mm
(vyztužení dle návrhu statika)
– XPS (lambda = 0,040 W/mK) 240 mm
- Štěrk hutněný (frakce do 8mm) 30 mm
- Separační geotextilie
- Hutněné stěrkové lože 150 mm
(postupně zmenšující se frakce 32/63 – 8/16)
- DRENÁŽ po celém obvodu stavby v nezámrzné hloubce
- Rostlý terén570 mm0,18
Stěnavápeno-písk. zdivo, izolační plášť tl,ušlechtilá minerální omítka tažená hrubost 2mm (ekviv.Brillex - R K3), BÍLÁ
- armovací malta
- armovací vrstva s lepicí maltou
- polystyren extrudovaný XPS, soklový 300mm
- tvárnice KM Beta - vápenopískové 175 mm
- SOKL(skrytý v rovině fasády)475 mm0,15
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)- Dřevoplastový rošt podkladní terčíky 60 mm
- Hydroizolace – Separační textilie 3 mm
- XPS 300 mm
- Předepjatý strop.panel 250 mm613 mm0,15
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)Pálená taška s plochým profilem cca 25 mm
Kontralatě 40 mm
Latě 40 mm
Pojistná hydroizolace
Vysoké „I“ nosníky z OSB, izolace (vata) 360 mm
podkrokevní izolace mezi rastrem SDK 40 mm
sádrokarton 12,5 mm
nátěr517 mm0,12
Výplně otvorů
Oknatrojsklo 0,7 W/m2K
střešní okna – PASIV – 0,9 W/m2K
Celkové UW: 1,4 W/m2K
Zasklenícelé okno – PASIV – 0,7 W/m2K
Celkové Ug: 0,7 W/m2K
g: 0
Vchodové dveřecelé dveře cca 0,9 W/m2K
UD: 0,9 W/m2K
 
 
Zúčastnění
Návrh
Architektonický návrh
Název Jeřábarch | Ing. arch. Jiří Jeřábek
 
Stavební část
Název Jeřábarch | Ing. arch. Jiří Jeřábek
 
Vytápění
Název Biosuntec
 
Vzduchotechnika
Název Biosuntec
 
Solární technika
Název Biosuntec
 
Elektroinstalace
Název Norbert Eigel
 
Statická část
Název Ing. Jiří Viesner
 
Energetická náročnost
Název Biosuntec
 
Realizace
Vytápění
Název Biosuntec
 
Výplně otvorů
Název Vekra okna
 
Solární technika
Název Biosuntec
 
Elektroinstalace
Název Grulich Elektroinstalace
 
Tepelné izolace
Název Baumit, s.r.o.
Adresa Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
 
Kontrola kvality
Test neprůvzdušnosti
Název Blowerdoor s.r.o.
 
Stavební prvky
Konstrukční systém
Název KM Beta, a.s.
Adresa Dolní Valy 3739/4, 69501 Hodonín
 
Izolace
Název Baumit Greywall, detaily Kooltherm a New Therm
 
Okna
Název Vekra okna
 
Zasklení
Název Vekra okna
 
Vzduchotechnika
Název Biosuntec
 
Stínící technika
Název Alurol
 
 
Technické zařízení
Větrání Jedná se o odvod odpadního vzduchu z dané stavby a jeho náhradu přívodním upravovaným vzduchem. VZT jednotka je umístěna v místnosti č. 1.08 a je napojena pomocí VZT potrubí na nasávací a přívodní elementy v jednotlivých místnostech. Přívodní elementy jsou provedeny ve stropech a zdech místností. Potrubí je vedeno v sádrokartonových podhledech a kastlících a do místností je zavedeno skrz konstrukci stropu nebo skrz konstrukci zdi. Veškeré potrubí je tepelně izolováno, kromě potrubí odvádějícího odpadní vzduch. Provoz vzduchotechniky je celoroční, kdy VZT jednotka v zimě přiváděný vzduch dohřívá a v létě přichlazuje. Sání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je provedeno do fasády objektu dle výkresu. Ve všech hygienických místnostech je odsáváno minimálně 45 m3/h, což představuje výměnu vzduchu dle doporučených hodnot. Hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu jsou vyznačeny ve výkresech. 

Výměna vzduchu bude řešena dle ČSN EN 15665 Z1 a DIN 1946–6: 
- kuchyň 60-80 m3/h 
- WC 30 m3/h 
- koupelna 60-80 m3/h 
- technická místnost max. 20 m3/h 
- zádveří 15 m3/h 
Norma stanovuje nutnost trvalého větrání s minimální intenzitou nv = 0,3h-1. 
V obytných prostorech a kuchyni bude splněna dávka čerstvého vzduchu na osobu min. 25 m3/h. 
Celkové množství topného vzduchu je 800 m3/h.
Vytápění Ohřev topného vzduchu zajišťuje tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch CM18 N14/UU18W UE4 s topným výkonem 7,2 kW a topným faktorem COP 3,61. Čerpadlo zajišťuje pokrytí tepelných ztrát objektu až do venkovní teploty cca -18 °C. Za distriboxem jsou instalovány jako bivalentní topidlo kruhové ohřívače EOKO-160-1,2-1B o výkonu 1,2 kW do přívodní větve místností 1.05, 2.01, 2.02, 2.03 a 2.04 a kruhové ohřívače EOKO-160-2,4-1B o výkonu 2,4 kW do přívodní větve místností 1.03 a 
1.06. Tepelná ztráta objektu při výpočtové teplotě = -15 °C činí 3,9 kW.
Ohřev vody Příprava TUV je řešena ohřevem pomocí elektrického tělesa, které využívá částečně energii
vyrobenou 12 ks fotovoltaických panelů umístěnými na střešním plášti, které jsou orientovány na jižní
stranu se sklonem 45° a osazené na kovové konstrukci (vzhledem k výškové úrovni umístění nejsou
panely zastíněny žádnými překážkami). Panely budou také pokrývat část spotřeby elektrické energie
vznikající vlastním provozem objektu.
Akumulace energie Není plánovana ačkoli k tomu můžen dojít.
Sklep ne
Doplňující popis Hospodaření s dešťovou vodou vychází z legislativních požadavků na řešení srážkových vod co nejblíže místa vzniku povrchového odtoku, tj. přímo na pozemku stavby – dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a je tak v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - §20, odst.5, písm.c.
 
 
Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 7. června do neděle 9. června 2019. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.
Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.
Adresa: 54901 Spy, Nové Město nad Metují, Kosařova
 
 
Projekt řeší novostavbu rodinného domku ve vsi Spy u Nového Města nad Metují. Jedná se o podlouhlou parcelu na okraji obce. Její vrchní i spodní část je lemována vzrostými stromy, ty se snažíme dle možností v maximální možné míře zachovat. Pozemek je svažitý, na to reaguje i samotný dům víceúrovňovostí přízemní podlahy.
Dům je, vzhledem ke svým obyvatelům, charakterem fůzí tradiční české a skotské venkovské stavby v novém pojetí tak, aby vyhovovala současným potřebám a tak, jak cítíme její estetiku. Stavba je podlouhlá, horizontální. Umožňuje tak co největšímu množství vnitřních prostor kontakt se zahradou. Základní zděná bílá hmota domu s tmavší plochou střechou zakončenou decentní římsou jakožto tradiční česká záležitost, je doplněna skotskem inspirovanými prvky jako je výzazná vertikála kamenného komína předsazeného na obvodové stěně, nebo zalomení kubické hmoty rozšiřující přízemí.
Na fasádě se také kloubí prvky tradičního se současným. Menší okna s dělenými tabulkami a šambránami jsou zde vedle velkoplošného prosklení. Šambrány a římsy dávají současnému architektonickému vyjádření příjemný detail. Výrazným prvkem je i parafrázovaný vikýř, který kombinuje šambránu s velkoplošným prosklením.
Co se týká vnitřního fungování, je zásadním požadavkem možnost fungovat zde otevřeně, s dalšími návštěvníky domu, krátkodobými i dlouhodobějšími, a otevřenost domu vůči zahradě. Hostinská část se zázemím nabízí možnost přebývání zahraniční části rodiny. Pro rodinu pak slouží jako druhý obytný prostro například pro sledování filmů. Obecně je vnitřní dispozice domu řešena pomocí koutků s danou funkcí, které do jisté míry sdílí veřejné prostory. Hravost je podle nás důležitá, proto je v návrhu například společná dětská část, otočná knihovna, která ukrývá pracovnu za ní, či bar s průhledem ke vstupu. Tyto drobnosti mají nabídnout obyvatelům různorodé možnosti využívání prostoru a naplnit tak jejich představy.

Zpět na seznam referencí
Biosuntec
Logo Biosuntec

Biosuntec CZ, s.r.o.
Gočárova třída 227/50
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
IČ: 035 69 411

Biosuntec FacebookBiosuntec TwitterBiosuntec YouTube

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení prezentace.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení prezentací a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování prezentace a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu prezentace a našich reklamních kampaní. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potřebujeme váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Děkujeme.