PROČ JE BIOSUNTEC HOME
BEZKONKURENČNÍ

ŘEŠENÍ

Inteligentní řízení Biosuntec Home
Zajišťuje propojení všech částí systému. Všechna zařízení ovládáte z jednoho místa, pomocí počítače, případně mobilního telefonu. Řízení má patentovanou funkci, která dokáže  sledovat aktuální spotřebu domu a podle toho dodávat jen tolik elektřiny, kolik jí dům v dané chvíli potřebuje. Pokud je momentální výroba energie vyšší, než je v tu samou chvíli spotřeba domu, přebytky se uloží v bojleru do teplé vody (případně do bateriového systému) a neodchází bez užitku do sítě. Teplotu v každé místnosti si můžete regulovat samostatně.

Vytápění
Pro moderní zateplené domy je nejvhodnějším médiem vzduch. Pro ohřátí vzduchu používáme tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které jednoduchými vzduchotechnickými rozvody, pokrývá celkovou potřebu tepla do venkovní teploty cca - 15 °C.  Při nižších teplotách se automaticky sepne záložní elektrické vytápění (např. podlahové kabely, infrapanely, či podobná zařízení) které dům dohřeje.

Chlazení
Tepelným čerpadlem, které v zimě používáme na vytápění, v létě naopak chladíme. Se systémem Biosuntec Home máte chlazení v domě prakticky zdarma. Klimatizovat potřebujete většinou tehdy, když svítí slunce a v tu chvíli vám elektřinu potřebnou ke chlazení vyrobí fotovoltaická elektrárna. U pasivních domů sice chlazení nutné není, ale v parném létě je příjemné si teplotu snížit.

Větrání
V systému Biosuntec Home má větrání s rekuperací nezastupitelnou úlohu. Jeho pořizovací cena je nízká, protože větráme stejnými rozvody, kterými topíme a chladíme a navíc díky zpětnému zisku tepla dosahujete až 40% úspor při vytápění. V porovnání s klasickým větráním okny docílíte energetických úspor, intimity prostoru (spíte při zavřených oknech) a žijete ve zdravém a bezprašném prostředí.

Ohřev vody
Pro někoho možná bude překvapením, že náklady na ohřev vody jsou v dobře zatepleném domě mnohem vyšší, než jsou náklady na vytápění. Systém Biosuntec Home ohřívá vodu prostřednictvím fotovoltaických panelů, které fungují celoročně a mohou vám ušetřit až 75% nákladů za rok. Teplou vodu máte za každého počasí, neboť bojler je automaticky dohříván ze sítě.

Elektrická energie
Biosuntec Home již využívá několik fotovoltaických panelů pro ohřev vody a přímo se tak nabízí přidat na střechu další panely pro výrobu elektřiny. K nim se přidá malý střídač  a vyrábíte si zdarma elektřinu pro vlastní potřebu. Výrazně tak snížíte vaši závislost na distributorech energie. 

Informace o technologiích pro novostavby

 

Z ČEHO SE SYSTÉM SKLÁDÁ
Systém je složen z tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které zajišťuje topení a chlazení, fotovoltaické elektrárny, která dotuje veškeré el. spotřebiče a dohřívá vodu, případně nabíjí bateriové úložištěvzduchotechnických rozvodů,  které po domě rozvádí teplo, chlad a čerstvý vzduch, vzduchotechnické rekuperační jednotky, která v domě zajišťuje výměnu vzduchu a inteligentního řízení, které všechny části systému koordinuje a řídí. 

 

VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE JAKO JEDEN CELEK
Biosuntec Home řeší všechny technologie jako jeden kompaktní celek, které tvoří systém s jednotným řízením pro všechny jeho části. Systém má jednoduché ovládání a můžete ho řídit přes telefon, počítač nebo tablet. Nastavíte hodnoty (teploty a časy) a systém si sám zvolí, jaké zařízení a na jaký výkon zapne tak, aby bylo dosaženo vašich požadavků, s minimálními náklady na spotřebu energie (patentováno). Systém naprojektujeme, nainstalujeme, obstaráme dotaci a zajišťujeme i následný servis.
 


JAK JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU FUNGUJÍ
Tepelné čerpadlo
  vzduch-vzduch,  je kanálová jednotka, která využívá energii z okolního venkovního vzduchu až do teplot vzduchu -17 °C. Čerpadlo je složeno z venkovní a vnitřní jednotky o výkonu 5-10 kW. Venkovní jednotka odebírá teplo ze vzduchu, a pomocí chladiva stlačeného kompresorem na vyšší teplotu ho tlakem předává vnitřní jednotce, umístěné v technické místnosti, kde se ve výměníku ohřívá. Podobně funguje obrácený režim čerpadla v létě, kdy s ním naopak chladíte. Chlazení máte navíc prakticky zdarma, protože chladit obvykle potřebujete v době kdy svítí slunce a to máte energii z FV elektrárny.

Z 1 kW elektrické energie získáte čerpadlem přibližně 3,5 kW tepla. U elektrického přímotopu musíme pro 3,5 kW tepla dodat 3,5 kW elektrické energie, z čehož plyne, že tepelné čerpadlo ušetří více než 2/3 elektrické energie. V systému je dále osazeno bivalentní (záložní) topení, které se spíná tehdy, pokud venkovní teplota přesahuje - 17°C. Použity jsou kruhové ohřívače, pracující do odporové zátěže, které jsou napojeny na vzduchotechnické rozvody. Inteligentní řízení automaticky vypne tepelné čerpadlo a sepne bivalentní topení. Uživatel přepnutí ani nezpozoruje. Na přání zákazníka je možnost řešit bivalentní topení také elektrickými podlahovými rohožemi, nebo přímotopy. El. podlahové topení je potřeba standartně instalovat do koupelny

Fotovoltaická elektrárna 
V systému mohou být použity tři typy fotovoltaické elektrárny. Vývěr typu je vždy na preferencích zákazníka, jak z hlediska individuálních potřeb, tak z hlediska finančního. První z nich je elektrárna ostrovní, která není spojena s rozvodnou sítí a používá se pouze k ohřevu vody. Není k ní potřeba žádné povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2kW, což představuje cca 6-8 FV panelů a patentovaný invertor Biosuntec, který se v tomto typu elektrárny používá místo klasického střídače, pro přeměnu jednosměrného proudu z fotovoltaických panelů na proud střídavý.
 
Druhým instalovaným typem je elektrárna s výrobou elektřiny bez bateriového úložiště. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí a vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů. Přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bojleru. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2,7 kW, což představuje cca 10 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit jednofázový střídač.
  
Posledním typem používaným v systému je elektrárna s výrobou elektřiny a bateriovým úložištěm. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí, vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů a přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bateriového úložiště. Odtud se v době kdy není k dispozici energie ze slunce napájí el. spotřebiče. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 4,5 kW, což představuje cca 12-16 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit hybridní střídač.
 
Vzduchotechnické rozvody
zajišťují stálý přenos optimálního množství čerstvého filtrovaného vzduchu do všech obytných místností a zároveň zajišťují odtah odpadního vzduchu, obvykle z WC, koupelny a kuchyně. Vzduchotechnické potrubí je  taženo pod stropem na chodbě, jednoduchými páteřními rozvody o průměru 125-160 mm, v materiálu pozink.

Na chodbě se potrubí zakryje sádrokartonovým podhledem a odbočky do jednotlivých vytápěných místností jsou realizovány obvykle nade dveřmi, kde jsou zakončeny elegantní kovovou mřížkou. Díky nízkému tlaku vzduchu je přenos tepla, chladu i větracího vzduchu velice příjemný a pocitově vůbec nevnímáte, že v domě je hlavním médiem vzduch. Možná že pro vás bude zajímavostí, že vzduchové vytápění v RD, používají více než 2/3 domácností v USA.
 
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací
V systému jsou použity kvalitní české rekuperace, přizbůsobené na míru systému Biosuntec Home. Dle velikosti domu se používají jednotky o výkonu 220-520 m3,  s EC motorem a rotačním regeneračním výměníkem, které rekuperují teplo i vlhkost, s účinností až 84 %. Osazená jednotka výrazně snižuje náklady na vytápění a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu, bez nutnosti otevírat okna.  

Teplo odpadního vzduchu, je v rekuperační jednotce využito pro ohřev vzduchu přiváděného, což je princip vlastních úspor, který je spojen s rychlou návratností investice.  V domě budete mít díky rekuperační jednotce intimní a bezprašné prostředí, vhodné pro alergiky, bez přítomnosti plísní. Rekuperace je nutná pro získání dotace ale především vám větrání s rekuperací zvýší uživatelský komfort bydlení a budete se v domě cítit dobře.

Inteligentní řízení
zajišťuje řízení celého systému z jednoho místa, prostřednictvím telefonu, či počítače. Patentované řízení Biosuntec dokáže číst informaci, kolik je v solárních panelech dostupné energie, a podle toho řídí energetický provoz domu. Funkce domácích spotřebičů jsou pak využity s maximem energie ze slunce a ze sítě dokupujete pouze minimum energie.

Řízení je téměř bezobslužné a jednoduché a teploty v místnostech řídíme samostatně v každé  místnosti zvlášť. Osazujeme čidla a ovladače dle výběru zákazníka, v designu vypínačů. Na přání zákazníků osazujeme také čidla CO2. Řízení Biosuntec může být podřazeno i pod řídící systém chytrých domů, na což dokážeme udělat přípravu.
 

PLAŤTE ZA ENERGIE MINIMUM
Jednotlivé části systému jsou sestaveny tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro uživatele, za minimální náklady. Díky patentovanému řízení systému, fotovoltaické elektrárně a přizbůsobení  jednotlivých výrobků na míru přímo Biosuntec Home, se náklady na energie v domě pohybují na hranici současných technických možností.

 
DOTACE A BIOSUNTEC HOME
Systém je koncipován a optimalizován pro získání dotace Nová zelená úsporám, která je vypsána až do roku 2021 a její výše na novostavbu se pohybuje od 300 do 450 tisíc Kč. Obvykle již při návrzích domu spolupracujeme s klientovým projektantem a jsme společně schopni drobnými úpravami v projektu vytvořit takový dům, který dotaci bez problému získá. Díky tomu, že provádíme výpočty lineárních vazeb, což jsou vlastně detaily tepelných mostů, jsme schopni se na podmínky zajišťujíci získání dotace obvykle dostat, ačkoliv mnoha našim klientům bylo jinde řečeno, že to není možné.
 

EKOLOGIE
Systém Biosuntec Home je ekologický a velice ohleduplný k životnímu prostředí. Budete žít v domě bez komínu a i při instalaci nejmenší 2kW FV elektrárny  ušetříte během její životnosti planetu od více než 50 tun CO2!
 

KOLIK MÍSTA SYSTÉM ZABERE
Prakticky všechny části systému jsou umístěny pod stropem, takže velmi málo. Při optimální velikosti technické místnosti, která je cca 2x3 metry, se vejde veškerá technologie pod strop. Na zemi je pak umístěn pouze bojler, který není součástí systému, jeho dodávku a montáž však běžně zajišťujeme. Pro čtyřčlennou rodinu obvykle doporučujeme 300 l bojler. Celá technická místnost je tedy volná a můžete do ní umístit třeba pračku se sušičkou, úklidové prostředky, kola či další věci, které by vám jinde v domě mohli vadit.
 

ROZŠIŘITELNOST A NEZÁVISLOST
Celý systém je koncipován jako rozšiřitelný a připravený na budoucnost. S lepšící  se návratností bateriových bank, si můžete kdydoliv na střechu přidat pár fotovoltaických panelů a rozšířit systém o baterie, případně o malou větrnou elektrárnu a můžete dál posilovat vaši  energetickou nezávislost na dodavatelích energie.
 

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ ZHODNOTÍ VAŠI NEMOVITOST
Po roce 2020 se dle schváleného zákona budou v EU stavět prakticky pouze pasivní domy a také majitelé stávajících nemovitostí budou tlačeni do úsporných opatření. Postavte si takový dům již nyní. Tímto krokem vaši nemovitost výrazně zhodnotíte a navíc budete platit za energie minimální částky. Obvyklé náklady na energie (topení, chlazení, větrání, ohřev vody, el. spotřebiče) 4 členné rodiny v domě o rozloze cca 140 m2, činí cca 1.000,- Kč měsíčně.


SVOBODNÁ BUDOUCNOST
Ačkoliv je dům vytápěn vzduchem a ne vodou, uživatel se nevzdává možnosti (v případě nutnosti), změnit v budoucnu druh vytápění. Použité tepelné čerpadlo může vyměnit například za kotel na pelety, elektrokotel, nebo plynový kotel. K takové změně stačí dát do vzduchotechnického potrubí příslušný výměník a na distribuci tepla je místo vody použit vzduch.


SERVISNÍ NÁKLADY
Roční servisní  náklady na provoz systému se pohybují do 1500,- Kč. Jedná se zejména o výměnu filtrů ve vzduchotechnice. Oproti pravidelným kontrolám a revizím např. kotlů a komínů je údržba levnější a filtr si většina lidí zvládne vyměnit sama.


KOLIK STOJÍ PŘÍPADNÉ OPRAVY
Velkou výhodou systému je, že jeho velká část je prakticky bezúdržbová. Jedná se zejména o fotovoltaické panely, invertor Biosuntec či střídač, inteligentní řízení a vzduchotechniku. Části, které  by se v budoucnu mohli porouchat (stejně jako plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo pracující do vody apod.) jsou oproti jiným řešením poměrně levné. Cena nejnákladnější opravy, se pohybuje do 10% z pořizovací ceny systému.


ZÁRUČNÍ DOBA SYSTÉMU
Systém je kombinací několika technologií, na jejichž jednotlivé části jsou rozdílné záruky. Fotovoltaické panely mají dle výrobce obvyklou záruku na mechanické poškození 10-12 let a na 80% jejich výkonu je záruka 25-30 let. Na invertor Biosuntec, střídače a na řízení systému Biosuntec je pětiletá záruka, stejně jako na rozvody vzduchotechniky. Na tepelná čerpadla vzduch-vzduch a na rekuperační jednotku je záruční doba tříletá.


NEJČASTĚJŠÍ DISKUSE S KLIENTY - TEPLÁ PODLAHA
Řada zájemců o systém Biosuntec se obává, že pokud si systém pořídí, nebudou mít pocit tepla od nohou. Často uvažovali o vodovodním podlahovém topení, kvůli pocitu tepla, které chtějí pokožkou nohy vnímat. S teplou podlahou je to ovšem v nízkoenergetických a pasivních domech trochu složitější. Vzhledem k zateplení celého domu má dům velmi nízkou tepelnou ztrátu. Při teplotách nad bodem mrazu dokážete dům vytopit prakticky tím, že k vám přijde návštěva (každý člověk vyzařuje cca 90w), zapnete televizi, sporák, něco vyzáří bojler a ostatní spotřebiče a máte dům vytopený.

Díky tomu, že máte v systému větrací jednotku s rekuperací tepla, nemusíte otevírat okna a teplo nepouštíte z domu pryč. V tu chvíli topení neběží vůbec a když se spustí, pouze lehce temperuje a ohřívá vzduch o minimum. Proto i za velkých mrazů v nízkoenergetických a pasivních domech není podlaha teplá tak abyste znatelně její teplotu vnímali pokožkou nohy. Teplota podlahy, je ale vždy pocitově velmi příjemná a nikdy nemáte pocit chladu od nohou. Toto platí u všech dobře zateplených domů, ať už máte jakýkoliv druh topení, tedy i u klasického podlahového vytápění. Pocitově opravdu teplá podlaha je  pouze v dříve stavěných (byť před pár lety) a málo zateplených domech s větší tepelnou ztrátou. Pořádáme pravidelně každý měsíc prohlídky v některém z právě dokončených domů, kde si můžete na vlastní nohy, či oči, vyzkoušet nejen podlahu.


NABÍDKA KOMPLEXNÍCH SLUŽEB
Našim klientům nabízíme komplexní služby. Od zpracování PNEB (průkaz energetické náročnosti budovy), přes vyřízení státní dotace “Nová zelená úsporám”, zakreslení prováděcí projektové dokumentace, zajištění povolení u distributora energie, instalaci systému a pravidelného záručního i pozáručního servisu.


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
Je rozdělena na dvě části. První částí je stavební připravenost před hrubou montáží, druhá část připravenosti je před kompletací systému. Obě části najdete níže, v dokumentech ke stažení.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Kontaktujte nás a my vám do 24 hodin zašleme nabídku na vaši FVE.

Výhody fotovoltaiky

JAK DŮM VYTÁPÍME
Pro vytápění domu, je v systému používáno tepelné čerpadlo pracující do vzduchu. Jedná se o je kanálová jednotka, která využívá energii z okolního venkovního vzduchu až do teplot vzduchu -17 °C. Venkovní jednotka odebírá teplo ze vzduchu, a pomocí chladiva stlačeného kompresorem na vyšší teplotu ho tlakem předává vnitřní jednotce, umístěné v technické místnosti, kde se ve výměníku ohřívá. Podobně funguje obrácený režim čerpadla v létě, kdy s ním naopak chladíte.
 

JAKÉ TO JE  TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM PRACUJÍCÍM DO VZDUCHU
Příjemné a komfortní! Vezměme si jako příklad váš automobil. Chcete-li si v něm v zimě zatopit, nastavíte si 24°a je vám teplo. Pokud je vám v létě horko, nastavíte si 22°a je vám hezky. Úplně stejně to funguje, když máte v domě tepelné čerpadlo, které pracuje do vzduchu. Jediný rozdíl je v tom, že v domě proudící vzduch vůbec neslyšíte a pocitově ho nevnímáte. Jedná se o skutečně komfortní záležitost, která při návštěvě vzorového domu většinu zájemců o systém Biosuntec Home velmi mile překvapí.
 

PROČ SE V RODINNÝCH DOMECH NETOPILO VZDUCHEM V MINULOSTI
Topení vzduchem má dlouhou tradici, zejména na americkém kontinentu. V ČR se tento typ topení používal okrajově a to z prostého důvodu. Dřívější domy měly velkou tepelnou ztrátu a netěsná okna a nedostatečné zateplení, neumožňovaly to, abychom dům dostatečně vytopili. K tomu bylo potřeba přenést velké množství tepla a to bylo možné pouze vodními rozvody a sálavým teplem. Kdyby v  takovém domě bylo topení vzduchem,  potřebovali byste přenášet ohromné množství vzduchu, pod velkým tlakem. To by pocitově bylo velmi nepříjemné.
 

DNES JE VZDUCHOVÉ VYTÁPĚNÍ IN
Pro dnešní zateplené domy je vytápění vzduchem dobrou volbou. Většina domů má velmi nízkou tepelnou ztrátu a pro jejich vytopení stačí přenést velmi málo energie, k čemuž stačí pouze malé množství vzduchu. Ten je do domu přiváděn tepelným čerpadlem pracujícím do vzduchu, které je složeno z vnitřní a venkovní jednotky. Prostřednictvím vzduchotechnických rozvodů, které vedou v podhledu na chodbě a ústí obvykle nade dveřmi vytápěných místností, se velmi lehkým tlakem teplo rozvede po celém domě. Pocitově jde o velmi příjemný způsob vytápění. Regulace systému je provedena tak, že i když si dáte před elegantní kovovou mřížku, která ústí do vytápěné místnost ruku, téměř necítíte vzduch proudit. 
 

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VZDUCH
Tepelné čerpadlo pokrývá celkovou potřebu spotřebu domu až do venkovní teploty -17°C. Při nižších teplotách se automaticky sepne záložní elektrické vytápění, které je také napojeno na vzduchotechnické rozvody a dům dál vytápí. Toto přepnutí uživatel vůbec nezpozoruje. Díky tomu, že v systému jsou fotovoltaické panely a je řízen centrálně, výkon čerpadla se řídí podle dostupnosti energie z FV panelů, tedy co nejúsporněji. Energii ze sítě ke svému provozu používá pouze tehdy, pokud není k dispozici energie ze slunce. Čerpadlo je složeno z venkovní a vnitřní jednotky o výkonu 5-10 kW, dle velikosti domu. Z 1 kW elektrické energie získáte čerpadlem přibližně 3,5 kW tepla. U elektrického přímotopu musíme pro 3,5 kW tepla dodat 3,5 kW elektrické energie, z čehož plyne, že tepelné čerpadlo ušetří více než 2/3 elektrické energie. V systému je dále osazeno bivalentní (záložní) topení, které se spíná tehdy, pokud venkovní teplota přesahuje - 17°C. Použity jsou kruhové ohřívače, pracující do odporové zátěže, které jsou napojeny na vzduchotechnické rozvody. Inteligentní řízení automaticky vypne tepelné čerpadlo a sepne bivalentní topení. Uživatel přepnutí ani nezpozoruje. Na přání zákazníka je možnost řešit bivalentní topení také elektrickými podlahovými rohožemi, nebo přímotopy. ELEKTRICKÉ podlahové topení je potřeba standartně instalovat do koupelny.
 

VÝHODNÁ SAZBA NA ELEKTŘINU
V případě, že dům vytápíte tepelným čerpadlem, automaticky získáte výhodnou sazbu od distributora energie. Jedná se o dvoutarifovou sazbu D 56d, která má operativní řízení doby platnosti nízkého tarifu, po dobu 22 hodin denně.
 

PARAMETRY VYTÁPĚNÍ PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE
Energetický systém Biosuntec Home je koncipován na čerpání dotace z programu NZÚ. Její získání jde ruku v ruce se zateplením domu, protože je nutné splnit určité parametry, kladené na vytápění domu. Jedná se zejména o potřebu tepla na vytápění, která je vztažená na metr čtverečný vytápěné plochy a rok. Počítá se v kwh/m2 a je to prakticky vlastnost domu, která vychází z jeho tepelně izolačních vlastností a způsobu větrání, na kterou nemá vliv účinnost zdroje vytápění, či rozvodů tepla. Na dotaci ve výši 300 tis. Kč dosáhnete ve chvíli, kdy roční potřeba tepla je maximálně 20 kWh/m2. Pokud chcete dotaci ve výši 450 tis. Kč, nesmí roční potřeba tepla v domě převyšovat 15 kWh/m2.
 

JAKÉ BUDETE MÍT NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
Náklady
na vytápění jsou v nízoenergetických a pasivních domech velmi nízké. Každá rodina má jinou potřebu a každý dům je jinak veliký. Kdybychom ale vzali "průměrnou" čtyřčlennou rodinu, které stačí vytápět dům na 23°C a žije v domě o velikosti cca 140 m2, za samotné vytápění by zaplatila okolo 5000,- Kč za rok. Největší položkou za energie je dnes v dobře zateplených domech ohřev vody. Tuto položku však systém Home snižuje díky využívání energie ze slunce, prostřednictvím FV panelů.


JAK JE TO S KRBEM
Standartně není do systému Biosuntec Home krb zakomponován, ale někteří klienti si krb výslovně přejí. I pro tyto klienty máme řešení. Se zákazníkem se vždy bavíme o tom, zda chce krb kvůli ekonomice, nebo kvůli pocitu, či estetickému hledisku. Pokud se jedná o ekonomiku a úspory, většinou se s klientem shodneme na tom, že pokud za celkové vytápění zaplatí 5.000,- Kč za rok, tak úspora v řádech stovek korun ročně, při investici do kvalitní krbové vložky, komínu, instalace a pravidelných revizí, nepočítaje práci a nákup dřeva, velký smysl nedává.

Pokud je to z důvodů estetických, existují dvě řešení. Koupit si krb s velmi malým výkonem, který by odpovídal tepelné ztrátě domu, nebo použít lihové biokrby . Na rozdíl od nedávné minulosti je již dnes mnoho těchto krbů velmi zdařilých a jsou nabízeny v různých zajímavých designech. Biokrb vám dům nikdy nepřetopí a do nízkoenergetických, či pasivních domů je ideální. V dokumentech ke stažení níže, se můžete na některé typy biokrbů podívat. Pokud budete trvat na klasickém krbu, doporučíme vám vhodné typy. Klasický krb se potom připojuje, na stávající rozvody vzduchotechniky
 

NEJČASTĚJŠÍ NÁMITKA - CHCI TEPLO OD NOHOU
Nejčastější námitkou našich klientů vždy byla věta, že chtějí mít teplo od nohou, tedy nejlépe vodovodní podlahové topení. Je to pochopitelné, protože teplo od nohou je velmi příjemné. S teplou podlahou je to ovšem v nízkoenergetických a pasivních domech trochu složitější. Vzhledem k zateplení celého domu má dům velmi nízkou tepelnou ztrátu. Při teplotách nad bodem mrazu dokážete dům vytopit prakticky tím, že k vám přijde návštěva (každý člověk vyzařuje cca 90w), zapnete televizi, sporák, něco vyzáří bojler a ostatní spotřebiče a máte dům vytopený.

Díky tomu, že máte v systému větrací jednotku s rekuperací tepla, nemusíte otevírat okna a teplo nepouštíte z domu pryč. V tu chvíli topení neběží vůbec a když se spustí, pouze lehce temperuje a ohřívá vzduch o minimum. Proto i za velkých mrazů v nízkoenergetických a pasivních domech není podlaha teplá tak, abyste nějak znatelně její teplotu vnímali pokožkou bosé nohy. Teplota podlahy, je ale vždy pocitově velmi příjemná a nikdy nemáte pocit chladu od nohou. Toto platí u všech dobře zateplených domů, ať už máte jakýkoliv druh topení, tedy i u klasického podlahového vytápění. Pocitově opravdu teplá podlaha je  pouze v dříve stavěných (byť před pár lety) a málo zateplených domech s větší tepelnou ztrátou. Pořádáme pravidelně každý měsíc prohlídky v některém z právě dokončených domů, kde si můžete na vlastní nohy, či oči, vyzkoušet nejen podlahu.
 

Jak celý proces probíhá

CHLAZENÍ V SOUČASNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH
Chlazení domu se při současných změnách klimatu pomalu sta´va´ téměř nutností. Mít možnost vychladit si dům je v letních dnech stejně tak důležité, jako ho během nižších venkovních teplot vytopit. Během probíhajícího globálního oteplování můžou v našem zeměpisném pásmu teploty dále růst a klimatizacizace bude v budoucnu pravděpodobně nezbytnou součástí každého nově postaveného domu.
 

OBECNÉ PRAVDY O CHLAZENÍ
Pokud chcete dům vychladit tak, abyste se v něm cítili dobře, nejsnažší cesta bez různých kompromisů a omezení, je chlazení vzduchem, které probíhá  prostřednictvím tepelného čerpadla, pracujícího do vzduchu. Jsou to obvykle ty klimatizační jednotky, které nedělají majiteli domu žádnou "parádu", ale dům spolehlivě vychladí. Chladit prostřednictvím tepelného čerpadla, které pracuje do vody je problematičtější a má některá "ale". Pokud bychom jmenovali jen jeden důvod, proč použít k chlazení vzduch, tak proto, že dům vodou nikdy nevychladíte rychle, neboť by v něm okamžitě došlo k problémům s vysokou vlhkostí. 
 

BIOSUNTEC HOME CHLADÍ CHYTŘE
Protože celý systém je komplexní a jeho jednotlivé části jsou vzájemně propojeny, přináší i chlazení domu uživatelům domu vyšší komfort a ekonomické úspory. Díky propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem a inteligentním řízením můžete chladit prakticky zdarma. Dům se chladí dle nastavené teploty přednostně elektřinou ze slunce a to pouze na takový výkon, jaký je zrovna na FV panelech k dispozici. To znamená, že dům se může prochlazovat postupně malým proudem vzduchu. Je to pocitově příjemné a nedochází k prudkému proudění vzduchu, jako při zapnutí klasické klimatizace, když potřebujete překonat velký teplotní rozdíl. Tepelné čerpadlo používá k chlazení energii ze sítě jen zřídka, protože když chladit potřebujete, obvykle svítí slunce.


JAK CHLAZENÍ V BIOSUNTEC HOME PROBÍHÁ
Chlazení v domě zajišťuje stejné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, kterým dům v zimě vytápíme. Pouze je automaticky přepnuto na "letní provoz". Čerpadlo pracuje na principu výměny a přesunu energií. Pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Doprava a cirkulace chladiva je zajišťována vysoce účinným motorkompresorem. Čerpadlo je složeno z  vnitřní a venkovní  jednotky. Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje, čímž vlastně chladí, zatímco ve venkovní jednotce dochází ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí. Protože venkovní jednotka topí, nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorách. Obvykle ji (dle preferencí zákazníka) umisťujeme na zem, případně může být umístěna i na fasádě domu. Ze vnitřní jednotky, která je umístěna pod stropem v technické místnosti, je do odpadu odváděna zkondenzovaná voda.
 

CHLAZENÍ DŘEVOSTAVBY A ZDĚNÉHO DOMU
U dnešních dřevostaveb, které nejsou stavěny jako pasivní dům, je vychlazení domu velkým tématem. Je potřeba již ve fázi projektu počítat s předokeními stínícími prvky, počítat s materiály s co nejvyšší objemovou hmotností, které mají ale zároveň dobrou schopnost akumulační.  Přestože tato doporučení budete respektovat, je schopnost akumulace dřevostavby minimální, oproti domu zděnému. Dle názoru většiny energetických specialistů, by v současně stavěných dřevostavbách chlazení nemělo chybět. U zděných domů je situace s přehříváním lepší, díky většímu akumulačnímu prostoru v obvodových zdech. Přesto se stejně jako u dřevostavby, musí  primárně vyřešit zastínění prosklených ploch, přes které dochází k největšímu ohřívání zateplených domů. Pro příjemné a komfortní bydlení je chlazení důležité i ve zděných domech, a to i s ohledem na budoucnost (globální oteplování).
 

CHLAZENÍ V PASIVNÍCH A NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH
O správně navrženém pasivním domu se říká, že chlazení nepotřebuje. Ovšem v systému Biosuntec Home je tepelné čerpadlo pracující do vzduchu, které v zimě topí a v létě chladí. Investorovi tak žádný vícenáklad za pořízení chlazení nevznikne. Navíc pasivní domy jsou navrženy tak, že teplota v nich nemá překročit 27°C a pokud si z takové teploty můžete vzduch přichladit, je to jistě bonus. U nízkoenergetických domů je i při dobrém zastínění chlazení žádoucí pro dobrý komfort bydlení.

 

Typy FV elektráren

JAK TO FUNGUJE
Řízení domu obstarává patentovaná technologie české výroby zn. Biosuntec, kterou ovládáte prostřednictvím vašeho telefonu nebo počítače. Z jednoho místa si zónově řídíte nastavení časů a teplot  pro vytápění a chlazení domu, nastavujete intervaly větrání a volíte teplotu teplé užitkové vody. Dále můžete sledovat okamžité i souhrnné výkony solární elektrárny, aktuální teplotu vody v bojleru a k řízení je možné dle potřeb investora připojit i další zařízení, například filtraci, zabezpečovací zařízení, závlahy a pod.


PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ
Řízení je zároveň propojeno  také s fotovoltaickou elektrárnou. Jednou z funkcí řízení systému je mj. také sledování aktuální (okamžité) spotřeby domu. Díky tomu je možné (podle množství sluneční energie, která je momentálně k dispozici) automaticky určovat prioritu zapínání jednotlivých částí systému, případně výši jejich intenzity. To umožní maximální úsporu nákladů, protože veškerá zařízení si nejprve odeberou energii ze slunce a až ve chvíli kdy není žádná k dispozici, přepnou se na energii z distribuční sítě.  V opačném případě, tedy pokud je momentální výroba energie vyšší, než je ve stejný čas spotřeba domu, uloží se přebytky vyrobené energie do teplé vody, případně do bateriového systému a neodchází bez užitku do sítě. Díky systému Biosuntec Home je tak výše nákladů vynaložených na energie, na hranici současných technologických možností.

JEDNODUCHOST OVLÁDÁNÍ 
Naši klienti velmi oceňují jednoduchost a přehlednost ovládání celého systému. Ne každý jsme technický typ a málokdo má chuť studovat složité návody k obsluze. Řízení Biosuntec Home je jednoduché a zvládne ho hravě obsloužit desetileté dítě. Zpětná vazba od uživatelů systému je pro nás velmi důležitá a případné požadavky našich klientů, vývojáři zapracovávají do dalších verzí řízení.


MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ NA "CHYTRÝ DŮM"
Pokud jste uvažovali o tom, že byste si rádi pořídili chytrý dům a vzhledem ke značným cenovým nárokům vám to současná finanční situace neumožňuje, máme pro vás dobrou zprávu. Uděláme v řízení přípravu pro budoucí instalaci chyterého domu a vy si můžete svůj sen splnit kdykoliv  v budoucnu. Systém řízení Biosuntec se pak jednoduše podřadí pod systém chytrého domu a vy můžete využívat všechny nadstandarty, které chytré domy nabízejí.

Proč realizovat FVE s námi

Biosuntec Home již využívá několik fotovoltaických panelů pro ohřev vody a přímo se tak nabízí přidat na střechu další panely pro výrobu elektřiny. K nim se přidá malý střídač  a vyrábíte si zdarma elektřinu pro vlastní potřebu. Výrazně tak snížíte vaši závislost na distributorech energie. Řízení střídače probíhá na principu OFF-GRID (bez přetoků do sítě), aby byla využita veškerá vyrobená energie.

Fotovoltaická elektrárna
V systému mohou být použity tři typy fotovoltaické elektrárny. Vývěr typu je vždy na preferencích zákazníka, jak z hlediska individuálních potřeb, tak z hlediska finančního. První z nich je elektrárna ostrovní, která není spojena s rozvodnou sítí a používá se pouze k ohřevu vody. Není k ní potřeba žádné povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2kW, což představuje cca 6-8 FV panelů a patentovaný invertor Biosuntec, který se v tomto typu elektrárny používá místo klasického střídače.

Druhým instalovaným typem je elektrárna s výrobou elektřiny bez bateriového úložiště. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí a vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů. Přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bojleru. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2,7 - 3,24 kW, což představuje cca 10 - 14 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit jednofázový střídač.

Posledním typem používaným v systému je elektrárna s výrobou elektřiny a bateriovým úložištěm. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí, vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů a přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bateriového úložiště. Odtud se v době kdy není k dispozici energie ze slunce napájí el. spotřebiče. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 4,5 kW, což představuje cca 12-16 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit hybridní střídač.

<p>Projektujeme a montujeme <strong>fotovoltaické elektrárny</strong> na <strong>stávající</strong> <strong>rodinné</strong> domy. <strong>Ceny elektřiny</strong> jsou na historických <strong>maximech</strong>, a energie kterou si <strong>vyrobíte sami</strong> vám už nikdo nezdraží! Na elektrárnu vám<strong> obstaráme</strong> <strong>státní dotaci </strong>až<strong> 205 tis. Kč</strong>.</p>

<p>Pokud se chystáte<strong> stavět nový dům, </strong>využijte některé z našich<strong> energetických řešení</strong>. Všechna řešení zajišťují vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody a instalaci FVE. Díky patentovanému řízení systému, budete za energie platit <strong>minimum!</strong> <a href=Produktová řešení navrhujeme individuálně, dle tepelné ztráty domu a preferencí klienta. Dotace na novostavbu činí až 535 tis. Kč.

VŠE OD JEDNÉ FIRMY 
Spoluprací s námi ušetříte čas i peníze. Návrh, projekce, montáž, dotace vše od jednoho dodavatele.  Pokud chcete fotovoltaickou elektrárnu na klíč, nebo návrh řešení pro novostavbu, vyplňte kontaktní formulář. Více se můžete dozvědět na našem kanálu You Tube, nebo na našem FB.

 

" />

Ohřev vody (více...)

OHŘEV VODY NENÍ LEVNÁ ZÁLEŽITOST
Ohřev vody
je v nízkoenergetických a pasivních domech největší položkou v nákladech za energie. Zatímco roční náklady za topení se mohou pohybovat okolo 5.000,- Kč za rok, částka za ohřev vody, bez použití energie z obnovitelných zdrojů, je více než dvojnásobná.


JAK NÁKLADY NA OHŘEV VODY MINIMALIZOVAT
Nejlepší cestou je použití obnovitelných zdrojů, v případě domácností tedy nejčastěji sluneční či větrné energie. Náklady na ohřev vody při použití energie z obnovitelných zdrojů potom mohou klesnout až na třetinu původních nákladů. Nejčastěji se na ohřev vody používají v nových domech kromě fosilních paliv, tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, nebo fototermické panely. Tato zařízení jsou ekologická a navíc na ně můžete čerpat dotace, takže i pořizovací cena je velice zajímavá.


JAK OHŘEV VODY ŘEŠÍ BIOSUNTEC HOME
Obvykle fotovoltaickou elektrárnou, která je nadimenzována podle preferencí zákazníka. Pro čtyřčlennou rodinu doporučujeme zakoupení 300 l bojleru a následný ohřev vody může probíhat třemi způsoby.


1) ostrovní varianta - samostatný ohřev vody
Tato varianta je nejjednodušší a nejlevnější a nevyžaduje od investora žádnou administrativní zátěž směrem k ČEZ.  Elektrárna se používá pouze k ohřevu vody a vyrobenou elektřinou není možno zásobovat jiné spotřebiče než bojler. Tato elektrárna není spojena s distribuční sítí. Na střechu domu (případně na garáž či pergolu), se umístí fotovoltaické panely. Pro čtyřčlennou rodinu jich postačí obvykle 6-8 ks, což představuje výkon okolo 2kW. Mezi bojler a panely se připojí patentovaný invertor  Biosuntec Solar (český výrobek), který je v této variantě elektrárny použit místo klasického střídače. Abyste měli stále teplou vodu (i v době kdy nesvítí slunce), je v první části bojleru stále ohřátá voda na 42°C. V druhé části bojleru se ohřívá voda z fotovoltaické elektrárny, která se používá vždy primárně.
 

2) vyrobené přebytky se ukládají do vody
Druhá varianta ohřevu vody probíhá prostřednictvím fotovoltaické elektrárny, která vyrobenou elektřinu, primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů a přebytky vyrobené elektřiny jsou ukládány do bojleru. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí a je k němu potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do cca 2,7 kW, což představuje cca 10-12 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit jednofázový střídač. Primárně je ke spotřebě opět použita teplá voda, vyrobená fotovoltaickými panely, energií ze slunce.
  

3) voda ohřívaná z bateriového úložiště
Poslední variantou je ohřev vody z bateriového úložiště. Na tuto variantu je použita fotovoltaická elektrárna s výrobou elektřiny a bateriovým úložištěm. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí, vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů a přebytky vyrobené elektřiny jsou ukládány do bateriového úložiště. Odtud se v době kdy není k dispozici energie ze slunce napájí  bojler a ostatní elektrické spotřebiče. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do cca 4,5 kW, což představuje cca 12-16 FV panelů. Pro přeměnu proudu je použit hybridní střídač.

<p>Projektujeme a montujeme <strong>fotovoltaické elektrárny</strong> na <strong>stávající</strong> <strong>rodinné</strong> domy. <strong>Ceny elektřiny</strong> jsou na historických <strong>maximech</strong>, a energie kterou si <strong>vyrobíte sami</strong> vám už nikdo nezdraží! Na elektrárnu vám<strong> obstaráme</strong> <strong>státní dotaci </strong>až<strong> 205 tis. Kč</strong>.</p>

<p>Pokud se chystáte<strong> stavět nový dům, </strong>využijte některé z našich<strong> energetických řešení</strong>. Všechna řešení zajišťují vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody a instalaci FVE. Díky patentovanému řízení systému, budete za energie platit <strong>minimum!</strong> <a href=Produktová řešení navrhujeme individuálně, dle tepelné ztráty domu a preferencí klienta. Dotace na novostavbu činí až 535 tis. Kč.

VŠE OD JEDNÉ FIRMY 
Spoluprací s námi ušetříte čas i peníze. Návrh, projekce, montáž, dotace vše od jednoho dodavatele.  Pokud chcete fotovoltaickou elektrárnu na klíč, nebo návrh řešení pro novostavbu, vyplňte kontaktní formulář. Více se můžete dozvědět na našem kanálu You Tube, nebo na našem FB.

 

" />

Větrání (více...)

PROČ SYSTÉMOVĚ VĚTRAT
Větrání a přísun čerstvého vzduchu, je základní lidská potřeba. V systému Biosuntec Home je osazeno tzv. "nucené" větrání s rekuperací, které v něm má nezastupitelnou úlohu. Díky této části systému dosáhujete až 40% úspory při vytápění v porovnání s klasickým větráním okny, dosáhnete na dotaci Nová zelená úsporám,  ale hlavně můžete bydlet ve zdravém a bezprašném prostředí s minimálním množství alergenů. Bonusem je také intimita prostoru, neboť spíte při zavřených oknech.

Z JAKÉHO DŮVODU JSTE ZATEPLOVALI
Obecně je větrání s rekuperací v dnešních zateplených domech téměř nutností. Je logické, že pokud si investor dům dobře zateplí, koupí si do něho kvalitní okna s trojskly, dělá to proto, aby z domu neunikalo teplo a platil co nejméně za energie. Pokud by si do takto zatepleného domu tzv. nucené větrání nepořídil, jde vlastně proti podstatě, proč dům zateploval. Chcete-li v domě udržet čerstvý vzduch, musíte ta drahá okna otevřít a větrat. V tu chvíli se zapíná topení a šetřit přestáváte.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Na světě jsou ovšem i důležitější věci, než jsou úspory. Například zdraví. Pokud v zatepleném domě necháváte okna zavřená, můžete po čase zjistit, že vás častěji bolí hlava, jste unavení, trápí vás alergie, nebo trpíte čatými záněty dýchacích cest. To je způsobeno lidově řečeno vydýchaným prostředím, kdy se v domě  tvoří nadměrné množství oxidu uhličitého. 

TVORBA PLÍSNÍ
Dalším nebezpečím při absenci větrání u dobře zateplených domů je tvorba plísní. I při rychlém růstu plísně, si toho můžete všimnout třeba až za půl roku. Mezitím už vás může trápit dlouhodobá únava, můžete mít podrážděné oči, sliznici v krku, případně vás může trápit častý kašel.

ŽIJTE BEZ PRACHOVKY V RUCE
Velkou předností nuceného větrání je to, že v domě se prakticky nepráší. Díky filtrům a možnosti "neotvírání" oken, žijete ve zdravém prostředí nejen bez alergenů, ale také bez prachu - což obvykle nejvíce ocení ženy.

NEBOJTE SE ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ
Někteří naši zákazníci měli při rozhodování zda si Biosuntec Home pořídí obavy z toho, jak se jim v domě, kde se nebudou otevírat okna, bude bydlet. Obvykle se po návštěvě některého z našich realizovaných domů, jejich obavy rozplynuly. Je však dobré vědět, že vám nikdo nepřikazuje, jak máte svůj dům užívat. Chcete-li si na noc otevřít okno, tak si ho otevřete, chcete-li mít okna otevřená celé léto, mějte je otevřená. Pokud řízené větrání budete mít, máte vždy na výběr. Pokud si větrání s rekuperací nepořídíte při stavbě domu, později to již pravděpodobně neuděláte, protože byste obrazně řečno museli stavebně upravovat "půl baráku". Přijďte se i vy přesvědčit a objednejte se na prohlídku vzorového domu a vyzkoušejte si komfortní prostředí s nuceným větráním..

SHRNUTÍ VÝHOD NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ
Pokud je v domě instalován větrací systém, máte zajištěn stálý přívod optimálního množství čerstvého filtrovaného vzduchu do všech obytných místností a zároveň odtah odpadního vzduchu, obvykle z WC, koupelny a kuchyně. Teplo odpadního vzduchu, je v rekuperační jednotce využito pro ohřev vzduchu přiváděného, a díky tomu se snižují náklady na vytápění. V domě budete mít intimní a bezprašné prostředí, vhodné pro alergiky, bez přítomnosti plísní. Díky nucenému větrání také získáte dotační titul a se kterým je spojena rychlá návratnost investice. Věřte, že větrání s rekuperací vám zvýší uživatelský komfort bydlení a budete se v domě cítit dobře.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V BIOSUNTEC HOME
V systému standartně používáme vysoce kvalitní rekuperanční jednotky, od firmy ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. Jedná se o typ Rovento s označením "B", které pro naši společnost f. Elektrodesign speciálně přizbůsobila. Rowento je česká jednotka s EC motorem a rotačním regeneračním výměníkem, která rekuperuje teplo i vlhkost účinností až 84 %. U jednotek, které nerekuperují vlhkost v zimě často dochází ke snížení vlhkosti vzduchu (zejména u dřevostaveb), až ke 30%, při které začínají vysychat sliznice. Pokud si zákazník přeje levnější řešení, bez rekuperace vlhkosti,  osazujeme do systému jednotky Venus od f. Multi-VAC spol. s r.o. Celé větrání je řízeno z jednotky centrálního ovládání Biosuntec, spolu s ostatními zařízeními v systému.

Datový list od jednotky s technickými parametry naleznete níže.
 

<p>Projektujeme a montujeme <strong>fotovoltaické elektrárny</strong> na <strong>stávající</strong> <strong>rodinné</strong> domy. <strong>Ceny elektřiny</strong> jsou na historických <strong>maximech</strong>, a energie kterou si <strong>vyrobíte sami</strong> vám už nikdo nezdraží! Na elektrárnu vám<strong> obstaráme</strong> <strong>státní dotaci </strong>až<strong> 205 tis. Kč</strong>.</p>

<p>Pokud se chystáte<strong> stavět nový dům, </strong>využijte některé z našich<strong> energetických řešení</strong>. Všechna řešení zajišťují vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody a instalaci FVE. Díky patentovanému řízení systému, budete za energie platit <strong>minimum!</strong> <a href=Produktová řešení navrhujeme individuálně, dle tepelné ztráty domu a preferencí klienta. Dotace na novostavbu činí až 535 tis. Kč.

VŠE OD JEDNÉ FIRMY 
Spoluprací s námi ušetříte čas i peníze. Návrh, projekce, montáž, dotace vše od jednoho dodavatele.  Pokud chcete fotovoltaickou elektrárnu na klíč, nebo návrh řešení pro novostavbu, vyplňte kontaktní formulář. Více se můžete dozvědět na našem kanálu You Tube, nebo na našem FB.

 

" />

Ekologie

Snad nikomu není lhostejné, v jakém prostředí žije. Když už nám zemi znečišťují všechny ty továrny, auta a uhelné elektrárny, je příjemné žít s vědomím, že náš dům se na znečišťování planety nepodílí.

Biosuntec
Logo Biosuntec

Biosuntec CZ, s.r.o.
Gočárova třída 227/50
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
IČ: 035 69 411

Biosuntec FacebookBiosuntec TwitterBiosuntec YouTube

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení prezentace.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení prezentací a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování prezentace a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu prezentace a našich reklamních kampaní. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potřebujeme váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Děkujeme.