ENERGETICKÉ SYSTÉMY
PRO ÚSPORNÉ DOMY
SE STÁTNÍ DOTACÍ

V době, kdy ceny elektřiny vystřelily raketově vzhůru, je ten správný čas rozhodnout se pro smysluplné energetické řešení ve vašem budoucím domě. Díky patentovanému řízení a vlastní fotovoltaické elektrárně umí naše systémy za minimální provozní náklady váš dům nejen vytápět a chladit, ale i větrat, rekuperovat v něm teplo i vlhkost a ohřát vodu. Produktová řešení navrhujeme individuálně, dle tepelné ztráty domu a preferencí klienta. 

VŠE OD JEDNÉ FIRMY 
Proč spolupracovat s pěti firmami, když od nás můžete získat vše potřebné najednou? Spoluprací s námi ušetříte čas i peníze a od začátku spolupracujete jen s jednou firmou. Známe vaše potřeby, od začátku s vámi řešíme energetickou optimalizaci, následně projekci, realizaci a v neposlední řadě i dotaci na novostavbu, která je nově až 535 tis. Kč. Sledujte náš kanál na You Tube.

POŠLETE NÁM STUDII VAŠEHO DOMU A MY UŽ SE POSTARÁME

INFORMACE O TECHNOLOGII - PRODUKTY

INFORMACE O TECHNOLOGII - PRODUKTY

Souhrnné informace o nabízených energetických systémech

Jednotlivé části systému Home

Jednotlivé části systému Home

Podrobné informace o energetickému systému pro RD

STÁTNÍ DOTACE 
NA ÚSPORNÉ DOMY? 
PORADÍME JAK NA TO!

STÁTNÍ DOTACE 
NA ÚSPORNÉ DOMY?
PORADÍME JAK NA TO!

 

V říjnu 2021 odstartovala další vlna dotací Nová zelená úsporám. Je potěšitelné, že se rozšířil jak okruh dotovaných oblastí, tak i výše dotací na produkty, které souvisí s naší projekční a realizační činností. 

Obstarání dotace na produkty Biosuntec vám zajistíme od A-Z. Klient si před samotným čerpáním prostředků dle návodu samostatně dokládá nashromážděné faktury a dokumenty. V obstarávání dotací máme 100% úspěšnost a za poslední dva roky jsme našim klientům zajistili prostředky přesahující 60 mil. Kč.

KATEGORIE DOTACÍ

NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

Pokud stavíte rodinný dům, můžete čerpat dotace typu „B“, které jsou určeny na novostavbu jako na celek. Zjednodušeně řečeno jsou jednotlivé typy dotací finančně rozlišeny dle navržené obálky budovy, použité technologie a míry využití energie z neobnovitelných zdrojů.

Dotace typu „B“ jsou rozděleny to tří skupin uvedených níže. Abyste zjistili, která ze skupin je nejblíže k vašemu projektovanému domu, zpracujeme pro vás za 6 tis. Kč. energet. předvýpočet.

 • ZÁKLAD (název dle vyhlášky NZÚ) dotace ve výši 235 tis. Kč
 • PASIV (název dle vyhlášky NZÚ) dotace ve výši 385 tis. Kč
 • PASIV PLUS (název dle vyhlášky NZÚ) dotace ve výši 535 tis. Kč

V uvedených částkách je zahrnut i státní příspěvek na administrativu. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji jsou dotace vyšší o 10 %.


REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ

Pokud se chystáte na zásadní rekonstrukci a rozhodli jste se do domu pořídit některou z našich technologií, obstaráme vám dotace typu „A“. Tyto dotace se nečerpají na dům jako celek, (z domu mohou zůstat třeba jen obvodové zdi), ale jsou rozděleny po částech do více kategorií.

Dotace lze čerpat na každou níže uvedenou kategorii samostatně.

 • ZATEPLENÍ DOMU vč. VÝMĚNY OKEN a DVEŘÍ  dotace max. 650 tis. Kč
 • TEPELNÉ ČERPADLO  dotace max. 60 tis. Kč
 • FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA  dotace max. 200 tis. Kč (s bateriovým úložištěm)
 • VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACÍ TEPLA  dotace max. 100 tis. Kč
 • EKOMOBILITA dotace 30 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)

Při využití maximální výše dotace je tedy možno na rekonstruovaný RD získat částku převyšující 1 mil. Kč, a navíc je k této dotaci poskytována částka ve výši 30 tis. na administrativní úkony. Pokud budete mít zájem o čerpání dotace na samostatné oddíly fotovoltaiky, vzduchotechniky či ekomobility, budou se řídit dotací typu „C“.

SAMOSTANÁ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (FVE)

Pokud přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny, budou se vás týkat dotace typu „C“. Ty jsou rozděleny podle typu použitých střídačů, podle výkonu elektrárny, přítomnosti či nepřítomnosti bateriového úložiště, případně existence dobíjecího místa pro elektromobily.

 • JEDNOFÁZOVÁ FVE výkon 2 kW  základní dotace  40 tis. Kč
 • TŘÍFÁZOVÁ FVE S HYBRIDNÍM STŘÍDAČEM výkon 2 kW  základní dotace 60 tis. Kč
 • BATERIOVÉ SYSTÉMY  dotace za každou instalovanou kW 10 tis. Kč 
 • EKOMOBILITA dotace 30 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)

?* Maximální výkon FVE, která je považována za mikrozdroj je 10kW a maximální dotace na takovouto elektrárnu je omezena částkou 200 tis. Kč.

Na všechny výše uvedené dotační tituly vám dotaci rádi obstaráme. Nová zelená úsporám zahrnuje také další produkty, které však f. Biosuntec neprojektuje a nerealizuje. Na takové produkty se naše nabídka prozatím nevztahuje.

Je také důležité vědět, že nejprve musíte investovat vlastní finance a dotace vám bude vyplacena až po kolaudaci. Peníze však můžete mít alokovány již před začátkem samotné stavby.

ZJEDNODUŠENÝ PŘÍKLAD PRŮBĚHU DOTACE U NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU:
 

 • klient posílá studii, příp. projekt svého budoucího domu
 • Biosuntec provede zdarma energetické posouzení a sdělí možnosti technologií a dotace
 • na základě vybrané možnosti Biosuntec provede placený energetický předvýpočet (obvykle cca 6 tis. Kč), navrhne finální technologii a sdělí přesnou výši dotace 
 • uzavření smlouvy o obstarání dotace
 • probíhá vzájemná součinnosti klienta, jeho projektanta a f. Biosuntec, shromažďují se podklady k získání akceptačního dopisu (alokování peněz pro budoucí výplatu dotace)
 • získání akceptačního dopisu (peníze jsou rezervovány u SFŽP)
 • schůzka v sídle f. Biosuntec zaškolení klienta pro doložení dotace (klient je informován o shromažďování faktur, jejich úhradách, dostává informace o zaslání a doložení dokladů apod.)
 • po kolaudaci a zapsání domu s přiděleným č.p. do katastru je možno zažádat o vyplacení dotace
 • připsání dotace na účet klienta

TIP NA KONEC

Pokud máte napjatý rozpočet a obáváte se možné finanční tísně (dotace je vyplácena až po kolaudaci), můžete si odložit např. venkovní úpravy okolí domu nebo nákup vnitřního vybavení na chvíli, kdy už máte dotaci vyplacenu.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ENERGIÍ
BIOSUNTEC TECHNOLOGY - PRODUKTY
VŠE OD JEDNÉ FIRMY

Způsobů vytápění a druhů technologií, které můžete u novostavby rodinného domu použít je nespočet. Biosuntec nabízí čtyři ucelená řešení, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou pro klienta nejlepší a finančně nejvýhodnější volbou.

 

Kromě vytápění, řešíme systémově také chlazení, větrání, ohřev vody a výrobu elektrické energie. Všechna řešení se vyznačují vysokou hospodárností s důrazem na komfort a ekologii. 

 

Zašlete nám projekt či studii vašeho domu, provedeme zdarma prvotní energetickou optimalizaci a navrhneme do vašeho budoucího domu systém na míru.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ENERGIÍ
BIOSUNTEC TECHNOLOGY - PRODUKTY
VŠE OD JEDNÉ FIRMY

POTŘEBUJETE PORADIT,
ZEPTAT SE, NEZÁVAZNĚ POPTAT, NEBO SE PŘIHLÁSIT NA PROHLÍDKU?

Jméno *
E-mail *
Telefon *
Obec *
Kraj *
select
Poznámka
 
Kontaktní formulář Biosuntec
Biosuntec
Logo Biosuntec

Biosuntec CZ, s.r.o.
Gočárova třída 227/50
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
IČ: 035 69 411

Biosuntec FacebookBiosuntec TwitterBiosuntec YouTube