Systém Biosuntec Home

CO JE SYSTÉM BIOSUNTEC HOME
Jedná se o technologie uspořádané do systému, který následně dům vytápí, chladí, větrá, rekuperuje v něm teplo i vlhkost, vyrábí vlastní elektrickou energii a ohřívá vodu. Všechny technologie vytváří jeden kompaktní celek, který je patentovaným řízením ovládán z jednoho místa, prostřednictvím počítače, či telefonu. V rámci kooperace s klientovým projektantem odladíme obálku domu a následně na dům obstaráme dotaci ve výši až 485 tis. Kč. Do systému je možno začlenit i bateriová úložiště, či připojit elektromobil.

Z ČEHO SE SYSTÉM SKLÁDÁ
Systém je složen z tepelného čerpadla, které zajišťuje topení a chlazení, fotovoltaické elektrárny, která dotuje veškeré el. spotřebiče a dohřívá vodu, případně nabíjí bateriové úložištěvzduchotechnických rozvodů,  které po domě rozvádí teplo, chlad a čerstvý vzduch, vzduchotechnické rekuperační jednotky, která v domě zajišťuje výměnu vzduchu a inteligentního ovládání, které všechny části systému koordinuje a řídí.

VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE 
Výhodou pro zákazníka je, že komplexní systém získá od jednoho dodavatele. Kromě samotné instalace systému a následného servisu zákazníkům zhotovíme také projekt vytápění a vzduchotechniky, projekt fotovoltaické elektrárny, zpracujeme průkaz energetické náročnosti, provádíme energetické studie, výpočty lineárních vazeb, zajišťujeme povolení pro FVE u distributora energie a obstaráváme dotaci na klíč. V neposlední řadě pak průběžně spolupracujeme s klientovým projektantem, (příp. se samotným klientem) ve  stavební části, týkající se zejména obálky domu.

PLAŤTE ZA ENERGIE MINIMUM
Jednotlivé části systému jsou sestaveny tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro uživatele, za minimální náklady. Díky patentovanému řízení systému, fotovoltaické elektrárně a přizbůsobení  jednotlivých výrobků na míru přímo Biosuntec Home, se náklady na energie v domě pohybují na hranici současných technických možností.

DOTACE A BIOSUNTEC HOME
Systém je koncipován a optimalizován pro získání dotace Nová zelená úsporám, která je vypsána až do roku 2022 a její výše na novostavbu je buď 335 nebo 485 tisíc Kč. Obvykle již při návrzích domu spolupracujeme s klientovým projektantem a jsme společně schopni drobnými úpravami (zejména tloušťka zateplení) přizbůsobit dům tak, že dotaci bez problému získá. Díky tomu, že provádíme výpočty lineárních vazeb, což jsou vlastně detaily tepelných mostů, jsme schopni se na podmínky zajišťujíci získání dotace dostat, ačkoliv mnoha našim klientům se to jinde nepovedlo.

EKOLOGIE
Systém Biosuntec Home je ekologický a velice ohleduplný k životnímu prostředí. Budete žít v domě, ve kterém nemusíte mít komín a při instalaci běžné FV elektrárny ušetříte již za prvních 20 let provozu systému planetu od více než 300 tun CO2!

KOLIK MÍSTA SYSTÉM ZABERE
Prakticky všechny části systému jsou umístěny pod stropem, takže velmi málo. Při optimální velikosti technické místnosti, tj. cca 2,8 x 1,8 m2, se vejde veškerá technologie pod strop. Na zemi je pak umístěn pouze bojler, který není součástí systému, ale který je do systému napojen a následně ovládán. Pro čtyřčlennou rodinu obvykle doporučujeme 300 l bojler. Celá technická místnost je tedy volná a můžete do ní umístit třeba pračku se sušičkou, úklidové prostředky, kola či další věci, které by vám jinde v domě mohly vadit. Dodávku bojleru zákazníkum můžeme za zvýhodněnou cenu zajistit.

ROZŠIŘITELNOST A NEZÁVISLOST
Celý systém je koncipován jako rozšiřitelný a připravený na budoucnost. S lepšící  se návratností bateriových systémů, si můžete kdydoliv na střechu přidat pár fotovoltaických panelů a rozšířit systém o bateriové úložiště, případně o malou větrnou elektrárnu a můžete dál posilovat vaši  energetickou nezávislost na dodavatelích energie.

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ ZHODNOTÍ VAŠI NEMOVITOST
Po roce 2020 se dle schváleného zákona budou v EU stavět prakticky pouze velmi úsporné domy. Postavte si takový dům již nyní. Tímto krokem vaši nemovitost výrazně zhodnotíte a navíc budete platit za energie minimální částky. Obvyklé náklady na energie, tedy na vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody vám spočítáme v energetické studii po zaslání projektové dokumentace. Standartně se náklady na veškeré energie, tedy vč. spotřebované energie pro spotřebiče pohybují mezi 1000,-1.200,- Kč měsíčně (u čtyřčlenné rodiny).

SVOBODNÁ BUDOUCNOST
Ačkoliv je dům vytápěn vzduchem a ne vodou, uživatel se nevzdává možnosti (v případě nutnosti), změnit v budoucnu druh vytápění. Použité tepelné čerpadlo může vyměnit například za kotel na pelety, elektrokotel, nebo plynový kotel. K takové změně stačí dát do vzduchotechnického potrubí příslušný výměník a na distribuci tepla je místo vody použit vzduch.

SERVISNÍ NÁKLADY
Roční servisní  náklady na provoz systému se pohybují dle zákazníkem zvoleného typu servisu. Oproti pravidelným kontrolám a revizím např. kotlů a komínů je údržba naprosto srovnatelná. 

KOLIK STOJÍ PŘÍPADNÉ OPRAVY
Velkou výhodou systému je, že jeho velká část je prakticky bezúdržbová. Jedná se zejména o fotovoltaické panely, střídač, inteligentní řízení a vzduchotechniku. Části, které  by se v budoucnu mohli porouchat (stejně jako plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo pracující do vody apod.) jsou oproti jiným řešením poměrně levné. Cena nejnákladnější opravy, se může pohybovat do cca 10% z pořizovací ceny celého systému.

ZÁRUČNÍ DOBA SYSTÉMU
V případě uzavření servisní smlouvy je záruční doba na celý systém vč. montáže pět let. Prodloužené záruky jsou na fotovoltaické panely - mechanické poškození 12 let  a garance že výkon panelů neklesne pod 80% - 25 let. Na rekuperační jednotku je záruka tříletá. 

TEPLÁ PODLAHA
Řada zájemců o systém se obává, že pokud nebudou mít primární zdroj tepla v podlaze, bude jim chladno od nohou.  Vzhledem k tomu, že s klientem a projektantem odladíme zateplení celého domu, vč. zateplení podlahy, budete pocitová teplota podlahy vždy příjemná

V dnešních, dobře navržených a zateplených domech, není podlaha (a to ani za velkých mrazů) teplá tak, abyste znatelně vnímali její teplotu pokožkou nohy, a to ani v případě, že byste měli teplovodní podlahové vytápění. V domech s hůře zateplenou podlahou tomu tak dříve bývalo a zejména ženy po tomto příjemném teple touží. Takovým klientům nově nabízíme  jako sekundární zdroj elektrické podlahové vytápění, které je plně začleněno do systému a klient si může teplotu podlahy v aplikaci nastavit i na vysokou teplotu. Je však nutné upozornit, že stálé používání elektrického podlahového topení není tak ekonomické, jako primární využívání tepelného čerpadla. Všem klientům vždy doporučujeme instalovat elektrické podlahové vytápění do koupelny a zádveří. 

JAK JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU FUNGUJÍ
Tepelné čerpadlo
  vzduch-vzduch,  je kanálová jednotka, která využívá energii z okolního venkovního vzduchu až do teplot vzduchu -18 °C. Čerpadlo je složeno z venkovní a vnitřní jednotky o výkonu 5-10 kW. Venkovní jednotka odebírá teplo ze vzduchu, a pomocí chladiva stlačeného kompresorem na vyšší teplotu ho tlakem předává vnitřní jednotce, umístěné v technické místnosti, kde se ve výměníku ohřívá. Podobně funguje obrácený režim čerpadla v létě, kdy s ním naopak chladíte. Chlazení máte navíc prakticky zdarma, protože chladit obvykle potřebujete v době kdy svítí slunce a to máte energii z FV elektrárny.

Z 1 kW elektrické energie získáte čerpadlem přibližně 4 kW tepla. U elektrického přímotopu musíme pro 4 kW tepla dodat 4 kW elektrické energie, z čehož plyne, že tepelné čerpadlo ušetří více než 2/3 elektrické energie. V systému je dále osazeno bivalentní (záložní) topení, které se spíná tehdy, pokud venkovní teplota přesahuje - 18°C. Obvykle jsou použity kruhové ohřívače, pracující do odporové zátěže, které jsou napojeny na vzduchotechnické rozvody, případně jiný typ záložního elektrického topení, dle výběru zákazníka (elektrické podlahové topení, nástěnná či stropní elektrická tělesa, atd.) Inteligentní řízení při velkých mrazech automaticky vypne tepelné čerpadlo a sepne bivalentní topení. Uživatel přepnutí ani nezpozoruje. 

Fotovoltaická elektrárna 
V systému mohou být použity tři typy fotovoltaické elektrárny. Vývěr typu je vždy na preferencích zákazníka, jak z hlediska individuálních potřeb, tak z hlediska finančního. První z nich je elektrárna ostrovní, která není spojena s rozvodnou sítí a používá se pouze k ohřevu vody. Není k ní potřeba žádné povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2kW, což představuje cca 6-8 FV panelů a patentovaný invertor Biosuntec, který se v tomto typu elektrárny používá místo klasického střídače, pro přeměnu jednosměrného proudu z fotovoltaických panelů na proud střídavý.
 
Druhým instalovaným typem je elektrárna s výrobou elektřiny bez bateriového úložiště. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí a vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů. Přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bojleru. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 2,9 kW, což představuje cca 10 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit jednofázový střídač.
  
Posledním typem používaným v systému je elektrárna s výrobou elektřiny a bateriovým úložištěm. Tento typ elektrárny je spojen s rozvodnou sítí, vyrobená elektřina se primárně používá pro zásobování domácích spotřebičů a přebytek vyrobené elektřiny je ukládán do bateriového úložiště. Odtud se v době kdy není k dispozici energie ze slunce napájí el. spotřebiče. K tomuto typu elektrárny je potřeba povolení od ČEZ. Pro 4 člennou rodinu obvykle postačí výkon do 4,5 kW, což představuje cca 12-15 FV panelů a pro přeměnu proudu je použit třífazový hybridní střídač.
 
Vzduchotechnické rozvody
zajišťují stálý přenos optimálního množství čerstvého filtrovaného vzduchu do všech obytných místností a zároveň zajišťují odtah odpadního vzduchu, obvykle z WC, koupelny a kuchyně. Vzduchotechnické potrubí je  taženo pod stropem na chodbě, jednoduchými páteřními rozvody o průměru 125-160 mm, v materiálu pozink.

Na chodbě se potrubí zakryje sádrokartonovým podhledem (nikde jinde není potřeba) a odbočky do jednotlivých vytápěných místností jsou realizovány obvykle nade dveřmi, kde jsou zakončeny elegantní kovovou mřížkou. Díky nízkému tlaku vzduchu je přenos tepla, chladu i větracího vzduchu velice příjemný a pocitově vůbec nevnímáte, že v domě je hlavním médiem vzduch
 
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací
V systému jsou použity kvalitní české rekuperace, přizbůsobené na míru systému Biosuntec Home. Dle velikosti domu se používají jednotky o výkonu 220-520 m3,  s EC motorem a rotačním regeneračním výměníkem, které rekuperují teplo i vlhkost, s účinností 84 %. Osazená jednotka výrazně snižuje náklady na vytápění a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu, bez nutnosti otevírat v zimě okna. Přes  

Teplo odpadního vzduchu, je v rekuperační jednotce využito pro ohřev vzduchu přiváděného, což je princip vlastních úspor, který je spojen s rychlou návratností investice.  V domě budete mít díky rekuperační jednotce intimní a bezprašné prostředí, vhodné pro alergiky, bez přítomnosti plísní. Rekuperaci potřebujete nejen pro získání dotace, ale především vám větrání s rekuperací zvýší uživatelský komfort bydlení a budete se v domě cítit dobře.

Inteligentní řízení
zajišťuje ovládání celého systému z jednoho místa, prostřednictvím telefonu, či počítače. Patentované řízení Biosuntec dokáže číst informaci, kolik je v solárních panelech dostupné energie, a podle toho řídí energetický provoz domu. Funkce domácích spotřebičů jsou pak využity s maximem energie ze slunce a ze sítě dokupujete pouze minimum energie.

Ovládání systému je téměř bezobslužné a jednoduché a teploty v místnostech řídíme samostatně v každé  místnosti individuálně. Osazujeme čidla a ovladače dle výběru zákazníka, v designu vypínačů. Na přání zákazníků osazujeme také čidla CO2. Řízení Biosuntec může být podřazeno i pod řídící systém chytrých domů, na což dokážeme udělat přípravu.

 

Fotogalerie

Technologie umístěná na stropě
Prvky umístěné na stěně

Další funkce a výhody systému

Systém Biosuntec Home

Vytápění (více...)

Tepelné čerpadlo zajistí vytápění domu až do -17 stupňů a poté se automaticky přepne na záložní elektrické vytápění.

Systém Biosuntec Home

Chlazení (více...)

Chladit potřebujete nejvíce v době, kdy svítí slunce a to máte energii vyrobenou z fotovoltaiky. Proto chladíte prakticky zdarma.

Systém Biosuntec Home

Řízení (více...)

Z mobilu, tabletu nebo počítače pohodlně ovládáte všechna zařízení celého systému. Jednoduše, přehledně, odkudkoliv.

Systém Biosuntec Home

Elektrická energie (více...)

Výroba elektřiny ze slunce výrazně snižuje náklady na provoz domu a také závislost na dodavatelích energie.

Systém Biosuntec Home

Ohřev vody (více...)

Fotovoltaický ohřev vody vám může ušetřit až tři čtvrtiny ročních nákladů, oproti klasickému ohřevu vody z distribuční sítě.

Systém Biosuntec Home

Větrání (více...)

Větrání s rekuperací vám sníží náklady na vytápění a zajistí vám příjemné bydlení bez alergenů, prachu a plísní.

Systém Biosuntec Home

Ekologie

Dům bez komínu, dům ohleduplný k životnímu prostředí, který za dobu životnosti systému ušetří naši zemi od cca 300 tun CO2.

POTŘEBUJETE PORADIT,
ZEPTAT SE, NEZÁVAZNĚ POPTAT, NEBO SE PŘIHLÁSIT NA PROHLÍDKU?

Biosuntec
Logo Biosuntec

Biosuntec CZ, s.r.o.
Gočárova třída 227/50
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
IČ: 035 69 411

Biosuntec FacebookBiosuntec TwitterBiosuntec YouTube